Ekologická likvidace vozidel, aut, auta, autovraku zdarma

Slovník pojmů

MŽP

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) je nejvyšší orgán ochrany přírody a životního prostředí pro Českou republiku. Současným ministrem životního prostředí je od 17. ledna 2011 za Nečasovy vlády Tomáš Chalupa. Více…

 

TP

Technické podmínky Ministerstva dopravy (zkráceným názvem Technické podmínky nebo zkratkou TP) jsou oborové předpisy pro pozemní komunikace. Vydávání zaštiťuje Ministerstvo dopravy České republiky. Zpracovávané jsou na základě nejnovějších poznatků vědy a techniky ve snaze o optimální řešení problémů, které se vyskytují při stavbě pozemních komunikací. Více…

 

VIN

(Vehicle identification number / Identifikační číslo vozidla) je mezinárodní identifikace motorových vozidel, většinou vyražený na štítku připevněném ke karoserii vozu či vyražený do karosérie (většinou na obtížně dostupné části nosné konstrukce). Ražení VIN se provádí tzv. raznicemi a VIN bývá u moderních vozů duplikováno i na jiných místech (např. v průhledu stínícího lemu předního okna) a na dalších nezveřejňovaných místech. Číslo je tvořeno 17 písmeny a číslicemi. Formát je od roku 1983 určen normou (ISO 3779:1983). Více…

 

Ekologie

je používána v několika významech. V původním významu je ekologie biologická věda zabývající se vztahem organismů a jejich prostředí i vztahem organismů navzájem. Jako první tak nazval a definoval tento vědní obor Ernst Haeckel v roce 1866.

Ekologie se dnes užívá v širokém smyslu převážně jako ochrana životního prostředí či dokonce místo přírodní prostředí (např. ekologický výrobek znamená výrobek šetrný k životnímu prostředí). Toto užití - viz ochrana přírody.

Ekologie vychází z: biologie, meteorologie, klimatologie, geologie, geografie, fyziky, chemie, antropologie, lékařských věd (hygiena), ekonomiky, práva, historie, psychologie, technických věd. Více o ekologii

 

Vozidlo

Vozidlem označujeme dopravní stroje, respektive dopravní prostředky, které se pohybují po pevném povrchu jízdou, tedy odvalováním kol či pohyblivých pásů po nějakém pevném povrchu. Vozidla jsou primárně určena pro dopravu a přepravu osob, zvířat či nákladů z jednoho místa na zemském povrchu do jiného místa. Jízda vozidla se děje po zemském povrchu, v případě tunelových staveb pak jen v malé hloubce pod povrchem. Výjimku tvoří vodní toky, vodní plochy apod., které vozidla překonávají nad úrovní hladiny buď po specializovaných visutých stavbách nebo po korunách těles přehradních hrází případně speciální vodotěsnou tunelovou stavbou pod úrovní vodní hladiny. V průběhu historie lidstva byla vyvinuta mnohá vozidla různých typů, velikostí, účelu i funkcí. Počínaje jednoduchými jednonápravovými kárami, ručními vozíky přes kočáry, formanské vozy, žebřiňáky, bicykly, koloběžky, tříkolky až po dnešní moderní dopravní stroje poháněné motory. Více…

 

Odpad

je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Z pohledu práva přesně odpad definuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, kde jsou uvedeny i příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů v České republice. Více…

 

Nebezpečný odpad

je druh odpadu, který se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí. Nelze s ním proto nakládat jako např. se smíšeným komunálním odpadem či odpadem určeným k běžné recyklaci. Nelze ho tedy ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běžných spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách. Více…

 

Vrak je:

  • poškozený nebo vyřazený automobil, letadlo nebo jiný dopravní prostředek
  • lodní vrak – zbytky potopené lodi na mořském dně
  • v přeneseném smyslu: pejorativní označení pro výrazně zastaralý, nemoderní nebo opotřebený stroj

 

Automobil

Pojem automobil (auto) znamená dvoustopé osobní nebo nákladní silniční motorové vozidlo. Oproti této definici mezi automobily obvykle neřadíme autobusy. Jedná se o jeden z mnoha dopravních prostředků. Rozdělují se dle druhu pohonu, např. dieselové, zážehové, elektro aj.V roce 2003 bylo na světě 590 000 000 registrovaných automobilů. Více…

Odvoz vraků zdarma

Mapa

Kovošrot

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Proč?